Satu permulaan selepas tujuh tahunTerima kasih tidak terhingga untuk mama dan papa yang sangat banyak membantu dalam menjayakan majlis kami. 

Terima kasih suami. Syurga aye dalam tangan wak sekarang. 

11 Ogos 2013:)